Gästens ändringar

Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning, men vi kan inte garantera att vi kan uppfylla sådana förfrågningar. Begäran om ändring måste göras via e-post till: bokning@bjorsjoas

Vid ändringar i bokningar är vi berättigat att ta ut en skälig avgift för kostnaden, samt kunna visa för hur kostnaden beräknats. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot oss för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma p.g.a. överlåtelsen.

 

Björsjöås Vildmarks ändringar

Vi får ändra villkoren men endast vi kan erbjuda likvärdigt produkt/boende/tjänst. Om vi inte klarar av att erbjuda något annat likvärdigt har gästen rätt att frånträda avtalet och få full återbetalning, förutsatt att vi har blivit informerade av gästen så snart som möjligt efter vår ändring.

 

Överlåtning av avtalet

Gästen har rätt att överlåta sitt avtal till någon annan i sitt ställe som vi måste godta om inte särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan tex vara att annan som vi har anlitat ska godta byte av resenär. Gästen måste meddela byten senast 7 dagar före ankomst.

 

Ombokning

Ombokning är möjligt fram till 30 dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista mot en expeditionsavgift på 95 SEK.

 

Avbokning

Gästen kan avboka skriftligen genom att skicka ett email till bokning@bjorsjoas.se

Vid avbokning är vi skyldigt att bekräfta gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning är vi berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 95 SEK. Vi accepterar endast avbokningar av gästen.

  • För boende och/eller arrangemang som avbokas 30 dagar eller mer före ankomst behåller vi anmälningsavgiften. 

  • För boende och/eller arrangemang som avbokas 29–0 dagar före ankomst behåller vi 100 % av kostnaden för boende och/eller resa.

     

Avbokning vid sjukdom / oförutsedda händelser

På grund av oförutsedda omständigheter är det möjligt att avbryta din upplevelse hos oss med en återbetalning på upp till 75% av det totala beloppet. Under oförutsedda omständigheter hänvisar vi till;

  • Sorg, sjukdom eller en allvarlig olycka som drabbat dig, din reskamrat, make/hustru, partner, dina eller din partners föräldrar, barn eller syskon.

  • Oförutsedda och allvarliga händelser utanför din kontroll, till exempel en omfattande brand eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att kräva att du uppfyller ditt bokningskontrakt.

Du måste kunna verifiera orsaken som hindrar dig från att utföra din upplevelse med ett intyg från en läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett medicinskt intyg måste innehålla en diagnos, datumet för ditt första besök och orsaken till att du förhindras att resa. Intyget måste utfärdas före ankomstdatum.

För att du ska få din återbetalning måste orsaken till avbokningen vara oförutsedd, oväntad och av en sådan art att det hindrar dig från att utföra din resa. Detta innebär att om du till exempel inte har de nödvändiga resedokumenten för resan, kommer det inte att betraktas som ett berättigat skäl för avbokning.