Gästens ändringar

Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning, men vi kan inte garantera att vi kan uppfylla sådana förfrågningar. Begäran om ändring måste göras via e-post till: bokning@bjorsjoas

Vid ändringar i bokningar är vi berättigat att ta ut en skälig avgift för kostnaden, samt kunna visa för hur kostnaden beräknats. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot oss för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma p.g.a. överlåtelsen.

Björsjöås Vildmarks ändringar

Vi får ändra villkoren men endast vi kan erbjuda likvärdigt produkt/boende/tjänst. Om vi inte klarar av att erbjuda något annat likvärdigt har gästen rätt att frånträda avtalet och få full återbetalning, förutsatt att vi har blivit informerade av gästen så snart som möjligt efter vår ändring.

Överlåtning av avtalet

Gästen har rätt att överlåta sitt avtal till någon annan i sitt ställe som vi måste godta om inte särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan tex vara att annan som vi har anlitat ska godta byte av resenär. Gästen måste meddela byten senast 3 dagar före ankomst.

Ombokning

Ombokning är möjligt fram till 30 dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista.

Avbokning vid bokning av hela anläggningen/hela huset

Gästen kan avboka skriftligen genom att skicka ett email till bokning@bjorsjoas.se

Vid avbokning är vi skyldigt att bekräfta gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning är vi berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 95 SEK. Vi accepterar endast avbokningar av gästen.

  • Vid avbokning 14 dagar eller mer, 100% återbetalning.

  • Vid avbokning 7 dagar före ankomst debiterar vi 30 % av den totala kostnaden.

  • Vid avbokning 3 dagar före ankomst debiterar vi 100 % av den totala kostnaden.

Avbokning för bokning av stugor

Gästen kan avboka skriftligen genom att skicka ett email till bokning@bjorsjoas.se

Vid avbokning är vi skyldigt att bekräfta gästens avbokning skriftligen. Vi accepterar endast avbokningar av gästen.

  • Avbokning fram till 3 dagar innan ankomst, 100% återbetalning.

  • Avbokningar 3 dagar före din bokning äger rum debiteras du 15% av bokningens totala belopp.

  • Avbokning 1 dygn före din ankoms debiteras du 30% av bokningens totala belopp.

OBS! Det är ditt eget ansvar att se till att du har en rese-, sjuk- och avbokningsförsäkring.
Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19.

Avbokning vid sjukdom / oförutsedda händelser

På grund av oförutsedda omständigheter är det möjligt att avbryta din upplevelse hos oss med en återbetalning på upp till 75% av det totala beloppet. Under oförutsedda omständigheter hänvisar vi till;

  • Sorg, sjukdom eller en allvarlig olycka som drabbat dig, din reskamrat, make/hustru, partner, dina eller din partners föräldrar, barn eller syskon.

  • Oförutsedda och allvarliga händelser utanför din kontroll, till exempel en omfattande brand eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att kräva att du uppfyller ditt bokningskontrakt.

Du måste kunna verifiera orsaken som hindrar dig från att utföra din upplevelse med ett intyg från en läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett medicinskt intyg måste innehålla en diagnos, datumet för ditt första besök och orsaken till att du förhindras att resa. Intyget måste utfärdas före ankomstdatum.

För att du ska få din återbetalning måste orsaken till avbokningen vara oförutsedd, oväntad och av en sådan art att det hindrar dig från att utföra din resa. Detta innebär att om du till exempel inte har de nödvändiga resedokumenten för resan, kommer det inte att betraktas som ett berättigat skäl för avbokning.