Force majeure 

Force majeure innebär ovanliga, oförutsägbara och oundvikliga händelser som ligger utanför vår kontroll, och som förhindrar att avtalet uppfylls.

Omständigheter som arrangören inte på rimliga sätt kunde ha förutsett och därför inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Inklusive, men inte begränsat till, krig, hot om krig, uppror, civil insubordination eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda lufthamnar, tekniska frågor, underhållsproblem eller oförutsedda ändringar som gjorts av flygbolag, såsom tidtabelländringar, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive men inte begränsat till vår webbplats). Under dessa villkor är vi fria från ansvar eller andra konsekvenser.

Tillbaka