Gästens skyldigheter

För att boka/ingå avtal med oss gällande boende måste gästen vara 18 år. Det innebär att vid uthyrning av hus/boende måste alla i sällskapet vara 18 år fyllda. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap.

För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med oss.

Gästen är även skyldigt att se till att:

 • Följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som meddelats avseende boende och de övriga produkter som omfattas av arrangemanget.

 • Gästen ansvarar för alla kostnader vid ev skadegörelse på inventarier eller fastigheten på grund av slarv eller vårdslöshet.

 • Överträdelser av bestämmelser om rökförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK.

 • Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen.

 • Gästen får ej heller låta fler personer övernatta i boendet än vad som är avtalat

 • Gästen får inte låta någon annan sätta upp tält/husvagn/husbil eller liknande om detta inte är avtalat med oss.

 • Om inte slutstädning bokats måste gästen städa boendet före avresa i enlighet med meddelade städinstruktioner. Om inte detta iakttas kommer vi att debitera en avgift från 1500 SEK, beroende på städningens omfattning.

 • Samtliga nycklar till boendet ska lämnas tillbaka efter vistelsen, borttappad nyckel debiteras en avgift på 2000 SEK för låsbyte.

  Gästen kan beställa slutstädning före ankomst. En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

  Vi har rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap bryter mot meddelade ordningsregler, uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess närområde eller om boendet används till annat än avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.

  Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar vi hyresgästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Vi förbehåller oss även rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.

Tillbaka