Allmänna villkor 2021:10

Dessa allmänna villkor gäller mellan Björsjöås Vildmark, och den som själv eller genom annan träffar avtal med Björsjöås Vildmark enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemang)

Ansvarig

Ansvarig är Björsjöås Vildmark AB (svb), 424 72 Olofstorp, org.nr 559228–35 VATSE559228353401, Tel:+46 706 11 23 12

Björsjöås Vildmark (svb) kallas härefter för ”Vi/oss/vår”

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, så vitt vi vet eller tror, korrekt vid tidpunkten för publiceringen. Vi kommer att informera dig om alla förändringar som är grundläggande och som vi tror kommer att påverka din upplevelse hos oss.

Avtalet mm

Som arrangör ansvarar vi gentemot gästen för vad denna har att fodra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än oss. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsidan är bindande för oss, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts om detta och gästen tydligt informerats om ändringen. Vi reserverar oss dock för eventuella tryck eller korrekturfel.

Som arrangör är vi skyldigt att se till att:

  • Att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar.

  • Att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för uthyrning.

  • Att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. Vi ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till gästen utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till.

Övrigt

  • Aktuell in- och utcheckningsinformation anges genom konversation med oss.

  • I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen.

Tillbaka